Dzień 26 X 2006 roku, na zawsze zostanie zapamiętany w środowisku krakowskich motocyklistów. Kilku z nich postanowiło zacieśnić swoją znajomość. Zapalonym miłośnikom Chopper-ów i Cruiser-ów, jak wielu innym przed nimi, przestały wystarczać niezobowiązujące znajomości i krótkie wycieczki . Pojawiła się chęć przynależności do grupy opartej na przyjaźni, uczciwości i wzajemnym zaufaniu. Grupy dającej poczucie bezpieczeństwa na drodze, w której nikt nikogo nie zostawi z niesprawnym motocyklem. Wreszcie Grupy która nie ogranicza swej działalności tylko do wspólnej pasji i zainteresowań ale bierze czynny udział w codziennym życiu każdego z jej członków.
Pierwsze spotkania odbywały w pub-ie „Division” na ul. Podchorążych w Krakowie.
Na jednym z nich zatwierdzono nazwę „Dywizjon Południe” w skrócie „DP”. Powstawały plany określające charakter, cele i zasady grupy. Uczestnicy nie chcieli korzystać z cudzego dorobku, dołączać się do istniejących grup czy klubów. Od początku istnienia naszym celem było stworzenie czegoś od podstaw, samodzielnie i z własnymi zasadami. Trudna to i wyboista droga ale czy można czerpać satysfakcję z rzeczy osiągniętych bez wysiłku…?
Tradycja spotkań członków i kandydatów Dywizjonu Południe trwa nieprzerwanie od 2006 roku.

Na jesiennym Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych w dniu 12.10.2013 r. Klub Motocyklowy Dywizjon Południe został przyjęty do Rodziny Kongresowej i uzyskał status Free Group oraz prawo do noszenia „przodów”.

W dniu 08.11.2014 Klub DYWIZJON POŁUDNIE FG KRAKÓW po roku od wstąpienia do KPKM otrzymał prawo do noszenia PEŁNYCH BARW KLUBOWYCH.

Wielki szacunek i podziękowanie dla wszystkich nam przychylnych osób w tej drodze…

 

Z dniem 13.10.2018 kongresowy klub „DYWIZJON POŁUDNIE FREE GROUP KRAKÓW” zostaje rozwiązany.

5 lat udziału DP w KPKM przeszło do historii.

 

Dywizjon Południe wznawia swoją działalność jako niezależna grupa motocyklowa poza strukturami Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych.