ZASADY „DYWIZJONU POŁUDNIE Kraków”
Preambuła:
Nie jesteśmy przypadkową grupą motocyklistów i nie chcemy aby przypadkowi ludzie do nas trafiali.
Cenimy sobie szczerość, lojalność i gotowość niesienia wzajemnej pomocy. Każdy z kandydatów oraz członków Dywizjonu Południe ma prawo czuć się jak w gronie przyjaciół. Dlatego też nie będziemy w swoim towarzystwie tolerować nihilizmu, pieniactwa i chamstwa.
Dbając o wizerunek Dywizjonu Południe nie będziemy do naszego grona przyjmować miłośników palenia gumy i jazdy na jednym kole.
Od kandydatów Dywizjonu Południe wymagamy, aby uwzględniając indywidualne zobowiązania rodzinne i zawodowe, uczestniczyli we wspólnych wyjazdach i spotkaniach oraz angażowali się w działania konieczne dla realizacji wspólnie ustalonych zadań.

Zasady:
–  Od członków oraz kandydatów DP wymagamy, aby posiadali motocykl i na nim jeździli,
–  Każdy powinien, w przypadającej na niego części, finansować konieczne wspólne wydatki grupy,
–  Forum internetowe jest niezbędnym narzędziem komunikacji grupy i dlatego każdy uczestnik powinien wypowiadać się w kwestiach, które wymagają zajęcia stanowiska dla sprawności wspólnego działania.
–  W podjazdach mogą brać udział osoby z grona DP, z zastrzeżeniem zawartym w kolejnym podpunkcie ,
–  Motocyklista, który nie jest członkiem DP, będzie mógł uczestniczyć w podjeździe pod warunkiem, że żaden z członków DP biorących udział w podjeździe nie wyrazi swojego sprzeciwu.

Kto nie będzie widział sensu dalszej drogi – odejdzie. Zostaną gotowi akceptować i realizować w praktyce zasady wypracowane przez członków Dywizjonu Południe.